ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กินปูนร้อนท้อง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินปูนร้อนท้อง

    ความหมาย ทำผิดแล้วมักออกตัว แสดงพิรุธ

    สุภาษิตไทย