กินปูนร้อนท้อง

สุภาษิตไทย

ความหมาย ทำผิดแล้วมักออกตัว แสดงพิรุธ

1