ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กินน้ำไม่เผื่อแล้ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินน้ำไม่เผื่อแล้ง

    ความหมาย มีเงิน มีของก็ใช้ถลุงเสียจนหมด ไม่ห่วงอนาคตข้างหน้า

    สุภาษิตไทย