ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กินที่ลับไขที่แจ้ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินที่ลับไขที่แจ้ง

    ความหมาย เอาความลับหรือเอาเรื่องที่ทำกันที่ลับมาเปิดเผยให้คนเขารู้

    สุภาษิตไทย