ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้

    ความหมาย ทำอะไรไม่ทันท่วงที

    สุภาษิตไทย