ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กล้านักมักบิ่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กล้านักมักบิ่น

    ความหมาย กล้าเกินไปมักจะเกิดอันตรายได้

    สุภาษิตไทย