ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กลัวให้ถูกท่า กล้าให้ถูกที่ ดีให้ถูกทาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กลัวให้ถูกท่า กล้าให้ถูกที่ ดีให้ถูกทาง

    ความหมาย ทำอะไรก็ต้องให้ถูกกาลเทศะ

    สุภาษิตไทย