ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี

    ความหมาย เมื่อถึงคราวบ้านเมืองนั้นๆถึงคราวยากลำบาก ก็ยังเหลือคนดีมีความสามารถมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้

    สุภาษิตไทย