ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กบเกิดใต้บัวบาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กบเกิดใต้บัวบาน

    ความหมาย อยู่ใกล้สิ่งที่ดีงาม แต่ไม่รู้จักคุณค่า

    สุภาษิตไทย