ค้นหาสุภาษิตไทย

ทั้งหมด
สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ห

สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ห

สุภาษิตไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

หงิมๆ หยิบชิ้นปลามัน

ความหมาย บุคลิกลักษณะเรียบร้อย แต่ความจริงฉลาด เลือกเอาดี ๆ ไปได้

หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ

ความหมาย แสดงว่ามีจิตใจรวนเร คบเป็นเพื่อนตายไม่ได้ เพราะเมื่อถึงคราวคับขัน อาจปลีกตัวหนีเอาตัวรอดไปตามลำพังได้

หญ้าปากคอก

ความหมาย สะดวก ง่าย ไม่มีอะไรยุ่งยาก

หนังหน้าไฟ

ความหมาย ผู้ที่คอยรับหน้า รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น

หนามยอกเอาหนามบ่ง

ความหมาย ตอบโต้หรือแก้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกัน

หน้าสิ่วหน้าขวาน

ความหมาย อยู่ในระยะอันตราย เพราะอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกรธ

หน้าเนื้อใจเสือ

ความหมาย หน้าตาแสดงความเมตตา แต่ใจโหดเหี้ยม

หมาขี้ไม่มีใครยกหาง

ความหมาย หมายถึงคนที่ชอบยกย่องตัวเอง

หมาสองราง

ความหมาย คนที่ทำตัวเข้าทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นศัตรูกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน

หมาในรางหญ้า

ความหมาย คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้

หยิกเล็บเจ็บเนื้อ

ความหมาย เมื่อทำความเดือดร้อนให้แก่คนใกล้ชิด ก็จะมีผลกระทบถึงตัวผู้ทำหรือพวกพ้อง

หอกข้างแคร่

ความหมาย คนใกล้ชิดที่จะคอยทำร้ายเมื่อใดก็ได้

หักด้ามพร้าด้วยเข่า

ความหมาย หักโหมเอาด้วยกำลัง ใช้อำนาจบังคับเขา

หัวมังกุ ท้ายมังกร

ความหมาย ไม่เข้ากัน ไม่กลมกลืนกัน

หัวหลักหัวตอ

ความหมาย บุคคลที่น้อยใจ เพราะคนอื่นมองข้ามความสำคัญ ไม่ยอมมาปรึกษา

หัวแก้วหัวแหวน

ความหมาย เป็นที่รักใคร่เอ็นดูมาก

หาเหาใส่หัว

ความหมาย รนหาเรื่องเดือดร้อน รำคาญใส่ตน

หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว

ความหมาย การทำอะไรเพื่อประชดประชัน ไม่ได้ประโยชน์อะไร ผลเสียจะตกแก่ตน ส่วนผลดีจะไปได้แก่คนที่เราประชดให้

หูผีจมูกมด

ความหมาย ไหวตัวทันเหตุการณ์ตลอด

เหยียบเรือสองแคม

ความหมาย ทำทีเข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่าย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ