ค้นหา  สุภาษิตไทย

หมวด - สุภาษิตไทย - หน้า 1/2

 • หงิมๆ หยิบชิ้นปลามัน

  ความหมาย บุคลิกลักษณะเรียบร้อย แต่ความจริงฉลาด เลือกเอาดี ๆ ไปได้

 • หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ

  ความหมาย แสดงว่ามีจิตใจรวนเร คบเป็นเพื่อนตายไม่ได้ เพราะเมื่อถึงคราวคับขัน อาจปลีกตัวหนีเอาตัวรอดไปตามลำพังได้

 • หญ้าปากคอก

  ความหมาย สะดวก ง่าย ไม่มีอะไรยุ่งยาก

 • หนังหน้าไฟ

  ความหมาย ผู้ที่คอยรับหน้า รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น

 • หนามยอกเอาหนามบ่ง

  ความหมาย ตอบโต้หรือแก้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกัน

 • หน้าสิ่วหน้าขวาน

  ความหมาย อยู่ในระยะอันตราย เพราะอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกรธ

 • หน้าเนื้อใจเสือ

  ความหมาย หน้าตาแสดงความเมตตา แต่ใจโหดเหี้ยม

 • หมาขี้ไม่มีใครยกหาง

  ความหมาย หมายถึงคนที่ชอบยกย่องตัวเอง

 • หมาสองราง

  ความหมาย คนที่ทำตัวเข้าทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นศัตรูกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน

 • หมาในรางหญ้า

  ความหมาย คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้

 • หยิกเล็บเจ็บเนื้อ

  ความหมาย เมื่อทำความเดือดร้อนให้แก่คนใกล้ชิด ก็จะมีผลกระทบถึงตัวผู้ทำหรือพวกพ้อง

 • หอกข้างแคร่

  ความหมาย คนใกล้ชิดที่จะคอยทำร้ายเมื่อใดก็ได้

 • หักด้ามพร้าด้วยเข่า

  ความหมาย หักโหมเอาด้วยกำลัง ใช้อำนาจบังคับเขา

 • หัวมังกุ ท้ายมังกร

  ความหมาย ไม่เข้ากัน ไม่กลมกลืนกัน

 • หัวหลักหัวตอ

  ความหมาย บุคคลที่น้อยใจ เพราะคนอื่นมองข้ามความสำคัญ ไม่ยอมมาปรึกษา

 • หัวแก้วหัวแหวน

  ความหมาย เป็นที่รักใคร่เอ็นดูมาก

 • หาเหาใส่หัว

  ความหมาย รนหาเรื่องเดือดร้อน รำคาญใส่ตน

 • หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว

  ความหมาย การทำอะไรเพื่อประชดประชัน ไม่ได้ประโยชน์อะไร ผลเสียจะตกแก่ตน ส่วนผลดีจะไปได้แก่คนที่เราประชดให้

 • หูผีจมูกมด

  ความหมาย ไหวตัวทันเหตุการณ์ตลอด

 • เหยียบเรือสองแคม

  ความหมาย ทำทีเข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่าย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม สุภาษิตไทย

 1. 1. เข้าตามตรอก ออกตามประตู

 2. 2. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

 3. 3. ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

 4. 4. คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก

 5. 5. ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด

 6. 6. ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ถ้าจะดูให้แน่ต้องดูถึงย่าถึงยาย

 7. 7. น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ

 8. 8. น้ำลด ตอผุด

 9. 9. เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ

 10. 10. ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

 11. 11. มีเงินเขานับว่าเป็นน้อง มีทองเขานับว่าเป็นพี่

 12. 12. ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

 13. 13. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี

 14. 14. รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

 15. 15. สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

 16. 16. ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว

 17. 17. อย่าชี้โพรงให้กระรอก

 18. 18. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

 19. 19. อย่าเอาทองไปลู่กระเบื้อง

 20. 20. อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ