ค้นหาสุภาษิตไทย

ทั้งหมด
สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ย

สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ย

สุภาษิตไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ยกตนข่มท่าน

ความหมาย พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า

ยกภูเขาออกจากอก

ความหมาย โล่งอก หมดวิตกกังวล

ยื่นแก้วให้วานร

ความหมาย เอาของมีค่าให้คนที่ไม่รู้จักค่าของสิ่งนั้น


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ