ค้นหาสุภาษิตไทย

ทั้งหมด
สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ฝ

สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ฝ

สุภาษิตไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

ความหมาย ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

ความหมาย เพียรพยายามสุดความสามารถจนสำเร็จ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ