สุภาษิตไทย - หมวด บ

(หน้า 1/1)

 • บนข้าวผี ตีข้าวพระ

  ความหมาย
  ขอร้องให้เทวดาผีสางนางไม้ช่วยโดยการบน

  13
  views

 • บอกหนังสือสังฆราช

  ความหมาย
  สอนสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว

  11
  views

 • บุญมา ปัญญาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก

  ความหมาย
  ในเวลาที่มีบุญวาสนา สติปัญญาก็ปลอดโปร่ง กำลังใจดี แม้จะเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะหายวันหายคืน เพราะเขาหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากผู้มีวาสนานั้น และจะมีภาษิตต่อท้ายอีกว่า “บุญไม่มา ปัญญาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนัก ที่รักก็หน่าย” ซึ่งมีนัยตรงข้ามกัน

  999+
  views

 • เบี้ยบ้ายรายทาง

  ความหมาย
  เงินที่ต้องใช้จ่าย หรือเสี่ยไปเรื่อย ๆ ในขณะทำธุรกิจให้สำเร็จ

  9
  views