ค้นหาสุภาษิตไทย

ทั้งหมด
สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร บ

สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร บ

สุภาษิตไทย มีดังรายการต่อไปนี้

บนข้าวผี ตีข้าวพระ

ความหมาย ขอร้องให้เทวดาผีสางนางไม้ช่วยโดยการบน

บอกหนังสือสังฆราช

ความหมาย สอนสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว

บุญมา ปัญญาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก

ความหมาย ในเวลาที่มีบุญวาสนา สติปัญญาก็ปลอดโปร่ง กำลังใจดี แม้จะเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะหายวันหายคืน เพราะเขาหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากผู้มีวาสนานั้น และจะมีภาษิตต่อท้ายอีกว่า “บุญไม่มา ปัญญาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนัก ที่รักก็หน่าย” ซึ่งมีนัยตรงข้ามกัน

เบี้ยบ้ายรายทาง

ความหมาย เงินที่ต้องใช้จ่าย หรือเสี่ยไปเรื่อย ๆ ในขณะทำธุรกิจให้สำเร็จ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ