ค้นหาสุภาษิตไทย

ทั้งหมด
สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร น

สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร น

สุภาษิตไทย มีดังรายการต่อไปนี้

นกสองหัว

ความหมาย ทำตัวเข้ากับทั้ง 2 ฝ่ายที่เขาไม่ถูกกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน

นอนสูงให้นอนคว่ำ นอนต่ำให้นอนหงาย

ความหมาย เมื่อนอนในที่สูง ถ้านอนคว่ำ อะไรผ่านไปผ่านมาข้างล่างก็มองเห็นหมด และเมื่อนอนในที่ต่ำ ถ้านอนหงาย อะไรผ่านไปผ่านมาข้างบนก็มองเห็นหมด ถ้านอนต่ำแล้วนอนคว่ำหน้าจะจดพื้น มองไม่เห็นอะไร

นายว่า ขี้ข้าพลอย

ความหมาย ลักษณะของคนเลว ไร้ความรู้ ถ้าเจ้านายว่าอย่างไร ก็มักจะพลอยประสมโรงซ้ำเติมด้วย

นายว่าขี้ข้าพลอย

ความหมาย พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามเจ้านาย

น้ำขึ้นให้รีบตัก

ความหมาย เมื่อเวลามีบุญมีวาสนา อย่างจะทำความดีอะไรก็รับทำๆ เสีย

น้ำซึมบ่อทราย

ความหมาย รายได้มาเรื่อย ๆ

น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง

ความหมาย พูดมากได้สาระน้อย

น้ำท่วมปาก

ความหมาย การรู้อะไรแล้วพูดไม่ได้ พูดไม่ออกไม่สามารถพูดออกมาได้ เพราะมีความจำเป็นบางอย่างหรือเพราะเกรงจะมีภัยมาถึงตนเองแก่ตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย รู้แล้วพูดออกมาไม่ได้ รู้สึกอึดอัด เหมือนน้ำท่วมปาก

น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

ความหมาย ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกัน ต้องเห็นอกเห็นใจกัน จึงควรผูกไมตรีกันไว้

น้ำลด ตอผุด

ความหมาย ความชั่วเมื่อทำไว้ในเวลาที่ตนมีอำนาจนั้น อาจไม่มีใครทราบ แต่เมื่อหมดบุญ หมดอำนาจ บรรดาความชั่วที่ปิดบังกันไว้นั้น ก็จะปรากฏออกมา

น้ำลดตอผุด

ความหมาย เมื่อหมดอำนาจ ความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฎ

น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

ความหมาย น้ำลึกเป็นเรื่องรูปธรรม เราหาวัตถุมาวัดได้ แต่น้ำใจเป็นเรื่องนามธรรม ไม่มีเครื่องวัด

น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ

ความหมาย เมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น ก็อย่าไปขัดขวาง จะได้รับอันตราย เพราะตอนนี้ตนอยู่ในระยะหน้าสิ่งหน้าขวาน คนเรามักไม่มีเหตุผลดุจนน้ำเชี่ยว ถ้าเอาเรือไปขวาง เรือก็จะล่ม

เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ

ความหมาย ทั้งๆ ที่ตนไม่มีส่วนได้เป็นผลประโยชน์กับเขาเลย แต่ก็พลอยเข้าไปพัวพันในเรื่องร้าย ทำให้ต้องพลอยรับบาปรับเคราะห์เสียหายไปกับเขาด้วย


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ