ค้นหาสุภาษิตไทย

ทั้งหมด
สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ถ

สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ถ

สุภาษิตไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ถอดเขี้ยว ถอดเล็บ

ความหมาย เลิกแสดงฤทธิ์เดชอำนาจอีก

ถอนหงอก

ความหมาย การที่ผู้ใหญ่โดนเด็กหรือผู้น้อยว่ากล่าวทำให้เสียหาย ไม่มีความเคารพนับถือผู้ใหญ่

ถอยหลังเข้าคลอง

ความหมาย หวนกลับไปหาแบบเดิม ๆ ล้าสมัย

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

ความหมาย ทำอะไรดูเหมือนจะละเอียดถี่ถ้วนดี แต่ความจริงแล้วไม่รอบคอบ หรือบางทีก็ดูเหมือนจะใช้สอยอย่างกระเหม็ดกระแหม่ในบางเรื่องแต่อีกเรื่องหนึ่งกลับสุรุ่ยสุร่าย

ถ้าไม่มีไฟ ที่ไหนจะมีควัน

ความหมาย เมื่อมีผลออกมา มันต้องมีเหตุแน่ๆ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ