ค้นหาสุภาษิตไทย

ทั้งหมด
สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ต

สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ต

สุภาษิตไทย - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ตีวัวกระทบคราด

ความหมาย โกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ก็เลยรังควานอีกคนที่ตนเองสามารถทำได้

ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม

ความหมาย เร่งรัดเกินไปในเวลาที่ยังไม่เหมาะสม

ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก

ความหมาย ต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง แบบหน้าไหว้ หลังหลอก

เตี้ยอุ้มค่อม

ความหมาย คนจนแต่รับเลี้ยงดูคนที่ต่ำต้อยจนเหมือนกัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ