ค้นหาสุภาษิตไทย

ทั้งหมด
สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ซ

สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ซ

สุภาษิตไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ซื่อเหมือนแมวนอนหวด

ความหมาย ทำเป็นซื่อ ๆ

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ (หน้าหนาว)

ความหมาย ซื้อของไม่คำนึงถึงกาลเวลาย่อมได้ของแพง (Demand สูง Supply ต่ำ)


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ