ค้นหา  สุภาษิตไทย

หมวด - สุภาษิตไทย - หน้า 1/1

 • ชักหน้าไม่ถึงหลัง

  ความหมาย มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย

 • ชักแม่น้ำทั้งห้า

  ความหมาย โนมน้าวใจ เพื่อให้เชื่อถือตน

 • ชักใบให้เรือเสีย

  ความหมาย พูดหรือขวางให้การสนทนาออกนอกเรื่อง

 • ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

  ความหมาย ใครจะเป็นอะไรก็ช่าง ไม่ควรถือเอาเป็นธุระ

 • ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน

  ความหมาย ชีวิตคนเราเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ เดี๋ยวรุ่งเรือง เดี๋ยวตกอับ ดังนั้นเมื่อถึงคราวตกอับ ก็อย่าเพิ่งท้อถอย หรือหมดอาลัยในชีวิต และเมื่อถึงคราวรุ่งเรือง มีอำนาจวาสนา ก็อย่าลืมตัว อย่าประมาท

 • ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ

  ความหมาย ลูกผู้ชายที่ชื่อว่าตนมีความเก่งกล้าสามารถ จะต้องสำแดงวิชาความรู้และความสามารถให้ลือชาปรากฏแก่คนทั่วไป ดุจเสือ (ลายพาดกลอน) ก็ต้องมีลายฉะนั้น

 • ชี้นกบนปลายไม้

  ความหมาย หวังในสิ่งที่อยู่ไกลตัว มันเป็นไปได้ยาก

 • ชุบมือเปิบ

  ความหมาย ฉวยเอาผลประโยชน์ของผู้อื่น โดยตัวเองไมได้ลงทุนลงแรง

 • ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด

  ความหมาย ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ ใบบัวมีขนาดเล็ก ถ้าเอาใบบัวใบเดียวไปปิดช้าง ย่อมปิดไม่มิด คนที่ทำความชั่วไว้มากมาย ถึงจะปิดอย่างไรๆ ก็ปิดไม่หมด คนย่อมรู้เข้าจนได้

 • ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด

  ความหมาย ความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด

 • ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้วางใจ

  ความหมาย ช้างสารและงูเห่า เป็นสัตว์เดรัจฉานไว้ใจไม่ได้ ข้าเก่าและเมียรัก เป็นบุคคลที่ใกล้ชิด ย่อมรู้เรื่องราวและความลับของเราหมด บุคคลประเภทนี้ ถ้ากลับกลายเป็นศัตรูแล้วจะเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุด ดังนั้นจึงไม่ควรไว้วางใจจนเกินไป

 • ช้าๆ ได้พร้าสองเล่มงาม ด่วนได้สามผลามมักพลิกแพลง

  ความหมาย จะทำอะไรก็ทำอย่างมีสติ รอบคอบ แม้จะช้าไปบ้างก็ได้ผลดี แต่ถ้าทำอย่างรีบร้อน ไม่พินิจพิเคราะห์ให้ดีก่อน อาจผิดพลาดเสียหายได้ง่าย

 • ช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม

  ความหมาย ค่อยๆคิด ค่อยๆทำ พิจารณาให้ดี รอบคอบ เดี๋ยวจะสัมฤทธิ์ผลเอง

 • ใช้แมวไปขอปลาย่าง

  ความหมาย แมวก็กินปลาย่างหมด เพราะตามปรกติแมวก็ชอบกินปลา

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม สุภาษิตไทย

 1. 1. เข้าตามตรอก ออกตามประตู

 2. 2. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

 3. 3. ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

 4. 4. คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก

 5. 5. ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด

 6. 6. ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ถ้าจะดูให้แน่ต้องดูถึงย่าถึงยาย

 7. 7. น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ

 8. 8. น้ำลด ตอผุด

 9. 9. เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ

 10. 10. ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

 11. 11. มีเงินเขานับว่าเป็นน้อง มีทองเขานับว่าเป็นพี่

 12. 12. ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

 13. 13. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี

 14. 14. รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

 15. 15. สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

 16. 16. ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว

 17. 17. อย่าชี้โพรงให้กระรอก

 18. 18. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

 19. 19. อย่าเอาทองไปลู่กระเบื้อง

 20. 20. อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ