ค้นหาสุภาษิตไทย

ทั้งหมด
สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ข

สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร ข

สุภาษิตไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ขนมผสมน้ำยา

ความหมาย ทั้งคู่ดีเลวพอกัน จะบอกว่าใครดีกว่าใครไม่ได้

ขวานฝ่าซาก

ความหมาย พูดจาตรง ๆ ไม่เกรงใจใครเลย

ขว้างงูไม่พ้นคอ

ความหมาย ทำอะไรก็ตาม ผลร้ายย้อนกลับมาสู่ตัวเอง

ขายผ้า เอาหน้ารอด

ความหมาย ยอมเสียทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียง

ขายผ้าเอาหน้ารอด

ความหมาย ยอมเสียสละของสำคัญของตนเพื่อรักษาชื่อเสียงตนเอาไว้

ขิงก็รา ข่าก็แรง

ความหมาย ต่างคนต่างแรง ไม่ยอมกัน เรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไป เพราะทิฐิมานะ

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

ความหมาย ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ได้ผลไม่คุ้มกับที่ต้องเสียไป

ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา

ความหมาย เหยียดหยามทั้งวาจา และสายตามองแบบดูถูก

ขุดบ่อล่อปลา

ความหมาย ทำกลอุบายให้เขาเชื่อเพื่อหวังผลประโยชน์

ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า

ความหมาย บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่ใจเราปรารถนา

เขียนเสือให้วัวกลัว

ความหมาย ขู่ให้กลัว

เขียนเสือให้วัวกลัว

ความหมาย ทําอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม

เข็นครกขึ้นภูเขา

ความหมาย ทำงานที่ยากลำบากต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนมาก

เข้าด้ายเข้าเข็ม

ความหมาย กำลังคับขันเวลากำลังสำคัญ ถ้าพลาดหรือมีอะไรมาขัดจังหวะจะเสียการ

เข้าตามตรอก ออกตามประตู

ความหมาย ทำอะไรให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี

เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า

ความหมาย ให้รอบคอบ อย่าประมาท

เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ได้หน้าอย่าลืมหลัง

ความหมาย อย่าประมาทต้องเตรียมให้พร้อม และให้มีสติกำหนดจดจำให้ดี

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

ความหมาย ประพฤติให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เมื่อไปอยู่ในพวกเขาแล้ว ก็ต้องประพฤติคล้อยตามเขา


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ