สุภาษิตไทย - หมวด ก

(หน้า 1/4)

 • ก ข ไม่กระดิกหู

  ความหมาย
  ผู้ที่เรียนหนังสือแล้วไม่รู้ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

  5
  views

 • กงกำกงเกวียน

  ความหมาย
  การกระทำใดๆ ที่เคยทำไปในอดีต ส่งผลต่อผู้กระทำนั้นๆ มักใช้กับการกระทำในทางที่ไม่ดี ในลักษณะถูกผลกรรมตามสนอง

  "กงเกวียนกำเกวียน" นั้นเป็นคำที่ถูกต้อง ส่วนคำว่า "กงกำกงเกวียน" นั้นผิด เกวียน เป็นพาหนะที่แต่ก่อนคนไทยในอดีตนิยมใช้งาน กงเกวียน คือ วงรอบของล้อเกวียน ส่วน กำเกวียน คือ ซี่ล้อซึ่งตรงกลางมีดุมที่มีรู ไว้สำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้ง ๒ ข้าง เมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใด กำเกวียนก็หมุนตามไปทางนั้น เปรียบเหมือนกงล้อเกวียน และกำเกวียน ซึ่งเวลาหมุนจะหมุนวนซ้ำรอยเดิม

  42
  views

 • กงเกวียนกำเกวียน

  ความหมาย
  การกระทำใดๆ ที่เคยทำไปในอดีต ส่งผลต่อผู้กระทำนั้นๆ มักใช้กับการกระทำในทางที่ไม่ดี ในลักษณะถูกผลกรรมตามสนอง

  เกวียน เป็นพาหนะที่แต่ก่อนคนไทยในอดีตนิยมใช้งาน กงเกวียน คือ วงรอบของล้อเกวียน ส่วน กำเกวียน คือ ซี่ล้อซึ่งตรงกลางมีดุมที่มีรู ไว้สำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้ง ๒ ข้าง เมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใด กำเกวียนก็หมุนตามไปทางนั้น เปรียบเหมือนกงล้อเกวียน และกำเกวียน ซึ่งเวลาหมุนจะหมุนวนซ้ำรอยเดิม

  20
  views

 • กบเกิดใต้บัวบาน

  ความหมาย
  อยู่ใกล้สิ่งที่ดีงาม แต่ไม่รู้จักคุณค่า

  29
  views

 • กบเลือกนาย

  ความหมาย
  ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาเรื่อยๆ

  8
  views

 • กบในกะลาครอบ

  ความหมาย
  ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อย แต่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก

  9
  views

 • กรวดน้ำคว่ำขัน

  ความหมาย
  ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

  20
  views

 • กรวดน้ำคว่ำขัน (คว่ำกะลา)

  ความหมาย
  ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องด้วย ชาตินี้อย่าได้จอยกัน

  6
  views

 • กระจอกงอกง่อย

  ความหมาย
  ยากจนเข็ญใจ

  11
  views

 • กระดังงาลนไฟ

  ความหมาย
  หญิงที่เคยผ่านผู้ชายมาแล้ว ย่อมรู้จักชั้นเชิงดีกว่าผู้หญิงที่ยังไม่เคยแต่งงาน

  4
  views

 • กระดี่ได้น้ำ

  ความหมาย
  อาการแสดงความดีใจ หรือตื่นเต้นจนตัวสั่น

  2
  views

 • กระดูกขัดมัน

  ความหมาย
  ขี้เหนียวมากอย่างไม่ยอมให้อะไรแก่ใครง่ายๆ

  4
  views

 • กระดูกร้องไห้

  ความหมาย
  การจับตัวฆาตกรมาลงโทษได้หลังจากพบหลักฐานโดยบังเอิญ

  10
  views

 • กระต่ายขาเดียว

  ความหมาย
  ยืนกรานไม่ยอมรับ

  3
  views

 • กระต่ายตื่นตูม

  ความหมาย
  คนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน

  5
  views

 • กระต่ายหมายจันทร์

  ความหมาย
  ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า

  9
  views

 • กระเชอก้นรั่ว

  ความหมาย
  ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ไม่ประหยัด ไม่เก็บหอมรอมริบ

  3
  views

 • กระโถนท้องพระโรง

  ความหมาย
  บุคคลที่ถูกใคร ๆ รุมใช้อยู่คนเดียว

  7
  views

 • กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี

  ความหมาย
  เมื่อถึงคราวบ้านเมืองนั้นๆถึงคราวยากลำบาก ก็ยังเหลือคนดีมีความสามารถมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้

  3
  views

 • กลับหน้ามือเป็นหลังมือ

  ความหมาย
  เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างตรงกันข้าม

  4
  views