สำนวนสุภาษิต

Good manners are part and parcel of a good education.

แปลว่ามารยาทที่ดีเป็นสิ่งห่อหุ้มของการศึกษาที่ดี

สำนวนสุภาษิตไทยสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Good manners are part and parcel of a good education.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Good manners are part and parcel of a good education."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"