ค้นหาสุภาษิตจีน

หมวด อ

หมวด อ

สุภาษิตจีน

อกเราคือกระเป๋าแห่งความทุกข์อดได้เป็นพระละได้เป็นดี
อยู่บ้านอาศัยพ่อ แต่งงานอาศัยสามี เมื่อเฒ่าอาศัยลูกหลานอยู่ในเรือนกระจก อย่าคิดขว้างก้อนหิน
อย่าดื่มโดยไม่เห็น อย่าเซ็นโดยไม่อ่านอย่ารังแกคนยากจน อย่าหยิ่งยะโสในความมั่งมี
อย่าหลงงมงายกับคำยอ อย่าท้อแท้กับคำหยาบอย่าอวดตนเก่งกว่าผู้อื่น โลกนี้ผู้ที่เก่งกว่าตนนั้นมีมากมาย
อย่าเปิดความในใจ หากยังไม่ถึงเวลาอวดรู้เพราะไม่รู้ อวดรวยเพราะไม่มี
อวดสวยเพราะไม่งามอารมณ์โกรธเข้าประตูหน้า สติปัญญาก็โผออกประตูหลัง
อาศัยผู้อื่นอย่าเอาแต่ใจตน ต้องเรียนรู้นิสัยผู้อื่นไว้ด้วยอาศัยโชควาสนา หรือจะสู้ความสามารถของตนได้

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ