ค้นหาสุภาษิตจีน

หมวด ค

หมวด ค

สุภาษิตจีน - หน้า 1/2

คนซื่อสัตย์พูดคำใดถือเป็นสัญญาคำนั้นคนดีมักถูกรังแก ม้าดีมักถูกควบขี่
คนดีเกลียดชังความชั่ว เพราะรักในคุณธรรมคนตายส่งกลิ่นเหม็นหนึ่งลี้ คนเป็นส่งกลิ่นเหม็นพันลี้
คนต้องมีกิริยาสุภาพ ดุจดอกไม้ต้องมีกลิ่นหอมคนที่มีปัญญาเห็นแก่ตัว สู้คนโง่ทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้
คนที่ไม่มีรอยยิ้มแย้ม อย่าคิดเปิดทำกิจกรรมการค้าคนมักตายเพราะทรัพย์เป็นเหตุ นกมักตายเพราะเหยื่อ
คนมีคุณธรรมย่อมรุ่งเรือง คนถืออำนาจย่อมหายนะคบคนดีควรผ่อนปรน คบคนชั่วควรระวังกวดขัน
คบหากันเพราะรูปโฉม ความงามร่วงโรย ความรักก็สลายครอบครัวจะรุ่งเรืองด้วย 2 ประโยค ขยันกับประหยัด
ความขี้เกียจ คือสุสานฝังคนเป็นความรีบร้อนมักนำความผิดพลาดมาให้เสมอ
ความรู้ทำให้รู้จักถ่อมตน ความไม่รู้ทำให้จองหองความหวั่นกลัวเป็นอุปสรรคการสร้างคุณธรรมทั้งมวล
ความอดทนรวมกับความกล้าหาญ ย่อมบรรลุสุขแน่นอนความอดทนหลีกเลี่ยงทุกข์ภัยที่ใหญ่หลวงได้
ความอดทนเป็นต้นไม้ให้รสแสนขม แต่การให้ผลแสนหวานความอวดดีจองหองเป็นการเริ่มต้นแห่งบาป
ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ