สำนวนไทย

ไม้เบื่อไม้เมา

หมายถึง ไม่ลงรอยกัน, ขัดแย้งกันเป็นประจำ.ไม้เบื่อไม้เมา หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย