สํานวนไทย

ไม้ป่าเดียวกัน

หมายถึง พวกเดียวกัน, รักร่วมเพศ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไม้ป่าเดียวกัน หมายถึง:

  1. (สํา) น. พวกเดียวกัน.

ภาพประกอบ

  • ไม้ป่าเดียวกัน

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"