ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไม้ป่าเดียวกัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม้ป่าเดียวกัน

    หมายถึง พวกเดียวกัน, รักร่วมเพศ

    สำนวนไทย