ไม้งามกระรอกเจาะ

สำนวนไทย

หมายถึงหญิงสวยที่ไม่บริสุทธิ์.

1