ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไม้งามกระรอกเจาะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม้งามกระรอกเจาะ

    หมายถึง หญิงสวยที่ไม่บริสุทธิ์.

    สำนวนไทย