ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไม่ได้สิบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่ได้สิบ

    หมายถึง (กลอน) ก. งงจนคิดอะไรไม่ออกหรือทําอะไรไม่ถูก เช่น ท้าวสามนต์เสียใจไม่ได้สิบ. (สังข์ทอง).

    สำนวนไทย