ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไม่เหลือบ่ากว่าแรง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่เหลือบ่ากว่าแรง

    หมายถึง ไม่เกินความสามารถที่จะทําได้.

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "ไม่เหลือบ่ากว่าแรง"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
เกี่ยวแฝกมุงป่าทำอะไรเกินความสามารถของตัวเอง ทำในสิ่งที่มีโอกาสสำเร็จได้ยาก
รีดนาทาเร้นขูดรีดเอาทรัพย์สินจนแทบหมดเนื้อหมดตัว; เคี่ยวเข็ญให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกินกำลังความสามารถ เช่น รีดนาทาเน้นเด็กให้ทำงานหนัก.
ซื้อร่มหน้าฝนซื้อของโดยไม่วางแผนล่วงหน้ามัก ได้ราคาแพงเพราะของนั้นเป็นที่จำเป็นต้องใช้ ในตอนนั้น ทำให้มีโอกาศโดนกดราคา ไม่สามารถต่อรองได้มากนัก หรือราคาเกินจริง