ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไม่เต็มบาท"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่เต็มบาท

    หมายถึง บ้า ๆ บอ ๆ สติไม่สมบูรณ์, มีจิตใจใกล้ไปทางบ้า ๆ บอ ๆ, สองสลึงเฟื้อง หรือ สามสลึงเฟื้อง ก็ว่า.

    สำนวนไทย