ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไม่ตายก็คางเหลือง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่ตายก็คางเหลือง

    หมายถึง ป่วยหรือบาดเจ็บมากจนแทบเสียชีวิต, มักใช้ว่า ไม่ตายก็คางเหลือง.

    สำนวนไทย