ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไม่ดูดำดูดี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่ดูดำดูดี

    หมายถึง เอาใจใส่ดูแลทั้งในเวลามีทุกข์และมีสุข เช่น จะหวังอะไรให้เขามาดูดำดูดีกับคนอย่างเรา, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เขาไม่ดูดำดูดีเด็กคนนี้เลย.

    สำนวนไทย