ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไฟไหม้ฟาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไฟไหม้ฟาง

    หมายถึง อารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างวู่วาม สักพักก็หาย

    สำนวนไทย