ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ได้หน้าลืมหลัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ได้หน้าลืมหลัง

    หมายถึง หลง ๆ ลืม ๆ, ขี้หลงขี้ลืม

    สำนวนไทย