สำนวนไทย

ได้หน้าลืมหลัง

หมายถึง หลง ๆ ลืม ๆ, ขี้หลงขี้ลืมได้หน้าลืมหลัง หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย