ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไก่ได้พลอย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไก่ได้พลอย

    หมายถึง การที่ได้ของมีค่ามาแต่ไม้รู้คุณค่าของสิ่งนั้น

    สำนวนไทย