สำนวนไทย

ไก่แก่แม่ปลาช่อน

หมายถึง หญิงที่ค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมากและมีกิริยาจัดจ้าน โบราณท่านจึงเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนไก่แก่หรือแม่ปลาช่อน ซึ่งผ่านโลกมามากไก่แก่แม่ปลาช่อน หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย