ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไก่แก่แม่ปลาช่อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไก่แก่แม่ปลาช่อน

    หมายถึง หญิงที่ค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมากและมีกิริยาจัดจ้าน โบราณท่านจึงเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนไก่แก่หรือแม่ปลาช่อน ซึ่งผ่านโลกมามาก

    สำนวนไทย