ไก่อ่อน

สำนวนไทย

หมายถึงผู้มีประสบการณ์น้อยยังไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน

1