สํานวนไทย

ไก่อ่อน

หมายถึง ผู้มีประสบการณ์น้อยยังไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน

Posted on by Admin

หมายถึง อ่อนหัด, ยังไม่ชำนาญ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ไก่อ่อน
  • ไก่อ่อน

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"