ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไก่อ่อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไก่อ่อน

    หมายถึง ผู้มีประสบการณ์น้อยยังไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน

    สำนวนไทย