ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง

    หมายถึง ฝากของไว้กับผู้ที่อยากได้ ของนั้นย่อมสูญหาย

    สำนวนไทย