ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ใจดีสู้เสือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใจดีสู้เสือ

    หมายถึง การทำใจกล้า ควบคุมจิตใจให้เป็นปกติ ไม่หวั่นไหวไปกับเหตุการณ์ตรงหน้า เมื่อต้องเจอกับสิ่งที่น่ากลัวหรือเป็นอันตราย

    สำนวนไทย