ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "โง่เง้าเต่าตุ่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โง่เง้าเต่าตุ่น

    หมายถึง คนที่โง่มาก ๆ

    สำนวนไทย