ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "โคแก่กินหญ้าอ่อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โคแก่กินหญ้าอ่อน

    หมายถึง ชายอายุเยอะ ที่มีภรรยามีอายุอ่อนคราวลูกคราวหลาน

    สำนวนไทย