ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แผ่นดินกลบหน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แผ่นดินกลบหน้า

    หมายถึง ตาย.

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "แผ่นดินกลบหน้า"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
ภาวนากันตายทําบุญเพื่ออวดผู้อื่น ไม่ใช่ทําด้วยใจบริสุทธิ์, มักพูดเข้าคู่กับ ภาวนากันตาย.
ดินไม่กลบหน้ายังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ตาย
ไม่ตายก็คางเหลืองป่วยหรือบาดเจ็บมากจนแทบเสียชีวิต, มักใช้ว่า ไม่ตายก็คางเหลือง.
เคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมสุขร่วมทุกข์หรือร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน
ไม้ใกล้ฝั่งแก่ใกล้จะตาย.
กระดูกแข็งไม่ตายง่าย ๆ
ฝากผีฝากไข้ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย.
หมองูตายเพราะงูผู้ที่ชำนาญในการเอางูเห่ามาเลี้ยงเป็นอาชีพก็อาจถูกงูเห่ากัดตายเพราะความประมาทได้, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความรู้อาจตายหรือพลาดท่าเสียทีเพราะความรู้ของตนก็ได้.
ที่เท่าแมวดิ้นตายที่ดินหรือเนื้อที่เล็กน้อย.