แผลเก่า

สำนวนไทย

หมายถึงความเจ็บชํ้าที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม.

1