ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แผลเก่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แผลเก่า

    หมายถึง ความเจ็บชํ้าที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม.

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "แผลเก่า"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
ฝากไว้ก่อนผูกใจเจ็บ, ตั้งใจจะแก้แค้นภายหลัง.
สามวันดีสี่วันไข้เจ็บออด ๆ แอด ๆ อยู่เสมอ.