ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แช่งชักหักกระดูก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แช่งชักหักกระดูก

    หมายถึง การแช่งด่าผู้อื่นด้วยความตั้งใจมุ่งร้าย เพื่อให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างร้ายแรง

    สำนวนไทย