ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แขนซ้ายแขนขวา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แขนซ้ายแขนขวา

    หมายถึง บริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่คอยเป็นมือไม้แทนคอยทำงานให้

    สำนวนไทย