แขนซ้ายแขนขวา

สำนวนไทย

หมายถึงบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่คอยเป็นมือไม้แทนคอยทำงานให้

1