ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แก่มะพร้าวห้าว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แก่มะพร้าวห้าว

    หมายถึง คนแก่แต่ยังแข็งแรงอยู่ สุขภาพดี

    สำนวนไทย