สํานวนไทย

แก่มะพร้าวห้าว

หมายถึง คนแก่แต่ยังแข็งแรงอยู่ สุขภาพดี

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • แก่มะพร้าวห้าว

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"