แกว่งเท้าหาเสี้ยน

สำนวนไทย

หมายถึงคนที่ชอบรนหาที่ หาเรื่องใส่ตัว ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นโดยไม่จำเป็น จนตัวเองได้รับความเดือดร้อน

1