ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แกว่งเท้าหาเสี้ยน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แกว่งเท้าหาเสี้ยน

    หมายถึง คนที่ชอบรนหาที่ หาเรื่องใส่ตัว ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นโดยไม่จำเป็น จนตัวเองได้รับความเดือดร้อน

    สำนวนไทย