ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แกงจืดรู้คุณเกลือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แกงจืดรู้คุณเกลือ

    หมายถึง จะรู้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่เรามองข้าม ไม่สนใจ ก็ต่อเมื่อไม่มีของสิ่งนั้นแล้ว

    สำนวนไทย