ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เล่นกับไฟ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เล่นกับไฟ

    หมายถึง ลองดีเสี่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย.

    สำนวนไทย