ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เลือดข้นกว่าน้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เลือดข้นกว่าน้ำ

    หมายถึง ญาติพี่น้องย่อมดีกว่าคนอื่น.

    สำนวนไทย