ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เป็ดขันประชันไก่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เป็ดขันประชันไก่

    หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อยแต่อวดแสดงแข่งกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง.

    สำนวนไทย