ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เนื้อไหนร้าย ให้ตัดทิ้งเสีย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เนื้อไหนร้าย ให้ตัดทิ้งเสีย

    หมายถึง สั่งสอนแล้วไม่ทำตัวให้ดีขึ้น ก็ปล่อยไปตามเรื่องราว

    สำนวนไทย